Podávání IR

   

 

 


IR (imunita a regenerace) se nachází v sypké konzistenci a podává se posypáním na krmivo, dle běžných individuálních zvyklostí. 
Obvykle bývá velmi dobře přijímán a to nejenom psy, ale i kočkami. U koní, ale i hlodavců obvykle též nebývají pozorovány známky neochoty IR pozřít.
V případě krmení výhradně granulemi je vhodné je trochu navlhčit, aby dávka IR na granulích ulpěla a byla beze zbytku pozřena.


Z tohoto pohledu se jeví jako výhodnější podávat např. v “kapsičkách“, či v oblíbeném pamlsku. 


Velikost balení vychází z potřeb, velikosti, či počtu zvířat, kterým bude IR podáván. Doba podávání by měla obvykle být alespoň jeden měsíc a jednotlivá balení jsou tomu uzpůsobena. 

U KOČEK: je množství doporučené denní dávky obecně vyjádřeno paušálně na zvíře, velikost balení (od 40g výše) se tedy spíše odvíjí od počtu zvířat ve smečce chovatele, nebo úmyslem k dlouhodobějšímu podávání.

U PSŮ: je pestrá paleta velikostí a hmotností, proto nalezneme v hlavním menu doporučené velikosti v závislosti na váze psa tak, aby balení pokrylo přibližně jeden měsíc podávání IR

U KONÍ: se též bavíme v závislosti na váze – tedy dávkování pro hříbata a dále hrubé rozdělení na koně s hmotností do 500 a nad 500 kg živé váhy. 

U HLODAVCŮ: je dávka též unifikována.Konkrétní podávání viz. detail požadovaného produktu 

ROZDÍLY V DRUZÍCH IR - Jednotlivé druhy IR jsou v závislosti na jejich určení, tedy: pro PSY a KOČKY, dále pro KONĚ a pro MYŠI a POTKANY uzpůsobeny potřebám cílových zvířat a navzájem se liší především v koncentracích, ale i např. pro KONĚ navíc příměsí bylinné složky. 


POČÁTEK PODÁVÁNÍ – při zahájení podávání IR je vždy velmi vhodné prvních deset dní začít s dvojnásobnou dávkou. Vzhledem k faktu, že samotný účinek IR se odvíjí především v oblasti nastavení procesů v organismu zvířete, dvojnásobná dávka běžné “udržovací“ zajišťuje pro organismus výraznější impuls k nastarovnání změn. 

AKUTNÍ STAVY - při akutních stavech, jako jsou dušnosti, záněty, pooperační stavy , akutní průjmy apod. je možné nasadit až trojnásobnou denní “udržovací“ dávku a jejím podáváním pokračovat do doby zmírnění projevů, poté pozvolna klesat na běžnou udržovací dávku. V praxi bývá u akutních stavů při zvýšené dávce pozorován rychlejší progres a hojení.

DLOUHODOBÉ PODÁVÁNÍ – CHRONICKÁ ONEMOCNĚNÍ – v případě chronických onemocnění je obvykle bohužel zvíře tak, či tak determinováno k trvalému užívání léků. V případě, že se IR osvědčuje do té míry, že lze jeho prostřednictvím suplovat klasickou “chemickou“ medikamentózní léčbu ( v praxi se tak velmi často stává, kdy na rozdíl od většiny klasických léčiv zaměřených na důsledky – symptomy, neřeší samotnou příčinu stavu, zatím co IR obvykle prostřednictvím uschopnění organismu jednat s příčinou problémů, tuto roli velmi dobře zvládá) – lze ji tímto způsobem nahradit. V případech, kde to není možné, lze alespoň kombinovat a díky schopnosti IR balancovat organismus a aktivovat regenerační procesy, takovýmto přístupem minimalizovat negativní důsledky vedlejších účinků klasické medikamentózní léčby. 

POZNÁMKA PŘI AKUTNÍCH STAVECH A DLOUHODOBÉM PODÁVÁNÍ

IR je čistě přírodní, netoxický, nenávykový a i při mnohonásobném překročení doporučené D.D. bez rizik (v tomto ohledu apelujeme na zdravý rozum každého jednoho chovatele, aby své zvíře “mechanicky nezabetonoval“) 

SEZONNÍ POTÍŽE pokud víme, že naše zvíře mívá potíže sezonního charakteru – např. alergické projevy při období květenství travin apod., nebo sezonní neadekvátní reakce na bodavý hmyz, event. ve vlhčích obdobích (počátek podzimu) respirační potíže, či vyšší náchylnost k plísňovým onemocněním, nebo naopak v horkém letním počasí náchylnost k HOT SPOTŮM – je ideální zahájit podávání IR ještě před nástupem kolizního období. Organismus tak vztupuje do kolizního období lépe vyzbrojen a problém se tak projeví buď v nepoměrně nižší míře, v lepším případě vůbec.